Bãi bỏ, giảm thủ tục liên quan Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực

Các thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực như tài chính, tư pháp, xây dựng, y tế, ngân hàng, công an, giao thông… sẽ được cắt giảm, theo quyết định của Thủ tướng.

Quyết định số 498 của Thủ tướng vừa ban hành đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, Thủ tướng quyết định cắt giảm một số quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực, gồm: Khoa học và công nghệ, ngoại giao, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, tư pháp, xây dựng, y tế, ngân hàng nhà nước, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động – thương binh và xã hội, công an, quốc phòng, giao thông vận tải.

Bãi bỏ, giảm thủ tục liên quan Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực - 1
Người dân thực hiện thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cụ thể, với thủ tục thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, sẽ thực hiện bỏ yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp từ phía cá nhân. Việc này được thay bằng biện pháp cơ quan tuyển dụng chủ động yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội và thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước.

Như vậy, Nghị định số 138 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức sẽ được sửa đổi theo hướng bổ sung quy định cơ quan tuyển dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp cũng sẽ được bãi bỏ đối với thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, cá nhân được xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Với thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó, các cơ quan sẽ bổ sung quy định cụ thể về cách thức thực hiện thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; bổ sung quy định về bộ phận tạo thành thủ tục hành chính thực hiện theo cách thức điện tử.

Với thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi/ hình thức xét hồ sơ, theo quyết định Thủ tướng vừa ban hành, sẽ bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ.

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Do đó, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải tuân theo quy trình, thủ tục nghiêm ngặt; phải thực hiện tra cứu, xác minh thông tin tại một số cơ quan có liên quan để xác định một người có án tích hay không có án tích; đồng thời phải bảo đảm bí mật đời tư của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Hoài Thu

https://dantri.com.vn/xa-hoi/bai-bo-giam-thu-tuc-lien-quan-phieu-ly-lich-tu-phap-trong-14-linh-vuc-20240612063416885.htm