Vai trò của AI, Blockchain trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Những công nghệ mới như AI, Blockchain có thể giúp phân tích, dự đoán sớm biến đổi khí hậu, minh bạch hóa về chỉ số carbon, giảm tác động tiêu cực và khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống.

NGUYỄN ĐĂNG

https://laodong.vn/cong-nghe/vai-tro-cua-ai-blockchain-trong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-1349514.ldo