Bộ Công thương thông tin về thời điểm tăng giá điện

Ngày 19/6, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ Quý II. Nhiều báo chí quan tâm đến tình hình cung ứng điện mùa hè năm 2024 và thời điểm tăng giá điện trong năm nay khi vấn đề này được bàn luận ngay từ đầu năm nhằm giảm lỗ cho EVN.

Theo Bộ công thương, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép giảm tương ứng và phải giảm nhanh. Ngược lại, khi tăng từ 3-10% thì mới được phân các cấp có thẩm quyền quyết định.

Cụ thể, trường hợp giá bán điện bình quân cần tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát.

Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép giảm tương ứng và phải giảm nhanh.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công thương chấp thuận.

Về chu kỳ điều hành giá điện, quy định 3 tháng một lần là điều chỉnh tăng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Về chu kỳ điều hành giá, quy định 3 tháng một lần là điều chỉnh tăng; còn giảm là bất kỳ lúc nào theo Quyết định 05 của Thủ tướng áp dụng từ ngày 15/5/2024.

Tiến Bình
https://hanoionline.vn/video/bo-cong-thuong-thong-tin-ve-thoi-diem-tang-gia-dien-244671.htm