Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 16-5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 9) đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội- Ảnh 1.Hội nghị Trung ương 9 quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, điều hành phiên họp.

Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị Trung ương 9.

Tại hội nghị lần này, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm các ông, bà: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Hiện nay, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đang giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước bắt đầu từ ngày 21-3-2024, sau khi Quốc hội khóa XV thông qua nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng vào cùng ngày.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội từ ngày 2-5-2024 sau khi Quốc hội khóa XV trong cùng ngày 2-5 đã thông qua Nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Thế Dũng

https://nld.com.vn/trung-uong-gioi-thieu-nhan-su-de-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-196240516174335056.htm