Elon Musk dọa sẽ cấm Apple

Elon Musk cho biết sẽ cấm các thiết bị Apple được tích hợp OpenAI tại công ty.

CAO THẢO

https://laodong.vn/cong-nghe/elon-musk-doa-se-cam-apple-1351582.ldo