Báo chí chuyển đổi số cần chú trọng độc giả trẻ

Ngày 10-11.6, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí và hướng dẫn sử dụng VnEID, các tiện ích số khác cho thanh niên.

TRẦN THI

https://laodong.vn/cong-nghe/bao-chi-chuyen-doi-so-can-chu-trong-doc-gia-tre-1351362.ldo