Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hiện được đặt tại sân Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để người dân, du khách tham quan.

15 khẩu pháo của lực lượng pháo lễ được đánh số từ 1-15 hiện đang được đặt tại sân Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ để du khách và người dân tham quan

15 khẩu pháo của lực lượng pháo lễ được đánh số từ 1-15 hiện đang được đặt tại sân Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ để du khách và người dân tham quan

Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 2
Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 3
Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 4
Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 5
Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 6
Một phần nòng pháo được sơn Quốc kỳ Việt Nam.

Một phần nòng pháo được sơn Quốc kỳ Việt Nam.

Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 8
Tấm chắn bảo vệ hai bên được gắn Quốc huy Việt Nam và Quân kỳ quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tấm chắn bảo vệ hai bên được gắn Quốc huy Việt Nam và Quân kỳ quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bánh pháo được sơn màu trắng nổi bật, trang trọng.

Bánh pháo được sơn màu trắng nổi bật, trang trọng.

Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 11
Người dân, du khách hào hứng chụp ảnh với dàn pháo lễ phục vụ cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5 tới.

Người dân, du khách hào hứng chụp ảnh với dàn pháo lễ phục vụ cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5 tới.

VŨ LỢI(VOV-Tây Bắc)
https://vtcnews.vn/can-canh-dan-phao-le-tham-gia-le-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-ar866724.html