Tranh cãi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraina khi hết nhiệm kỳ

Việc Ukraina không tổ chức bầu cử làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraina khi nhiệm kỳ của ông kết thúc hôm 20.5.2024.

NGỌC VÂN

https://laodong.vn/tu-lieu/tranh-cai-ve-tinh-hop-phap-cua-tong-thong-ukraina-khi-het-nhiem-ky-1342831.ldo