5 mùa bão khốc liệt tương tự như dự báo bão 2024

Mọi dự báo bão ban đầu đều nhận định mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 rất khốc liệt. Các nhà dự báo đã so sánh 5 mùa bão có những điều kiện tương tự như 2024.

THANH HÀ

https://laodong.vn/the-gioi/5-mua-bao-khoc-liet-tuong-tu-nhu-du-bao-bao-2024-1328862.ldo