Tràng An là biểu tượng về cam kết của Việt Nam trong bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên

Tràng An là biểu tượng về cam kết của Việt Nam trong bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm – Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Quần thể danh thắng Tràng An là điểm nhấn đặc biệt của thiên nhiên, con người Ninh Bình, là dấu gạch nối của quá khứ với hiện tại, nơi trầm tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan tạo nên, đồng thời là nơi giao thoa hài hòa trong không gian văn hóa cộng sinh chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014. Quần thể trở thành di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á – Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Sau 10 năm được ghi danh, Quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa sự phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên bảo đảm hài hòa giữa lợi ích người dân doanh nghiệp và nhà nước. Đồng thời, trở thành biểu tượng của sự cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên của thế giới.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Ninh Bình, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung sức, đồng lòng tiếp tục làm tốt công tác dự báo xác định vị trí, vai trò, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thách thức trong quản lý, chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công-tư, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành, chuyên gia trong nước và quốc tế để tiếp tục xây dựng, bảo tồn, quy hoạch và phát triển giá trị của Di sản Tràng An.

Tiếp tục phát huy vai trò, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân trong vùng di sản, giúp người dân vừa tham gia bảo tồn di sản, vừa được hưởng lợi từ di sản, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng xanh, sáng tạo theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gia tăng giá trị kinh tế của di sản, phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, làm động lực phát triển. Chủ động, tích cực hội nhập hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản toàn cầu.

Phó Thủ tướng  tin tưởng, với kinh nghiệm, bề dày lịch sử văn hóa của vùng đất Cố đô, sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các địa phương, sự đồng hành chia sẻ nhiệt thành, trách nhiệm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An sẽ mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau, mãi trường tồn và phát triển cùng dân tộc, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Tràng An là biểu tượng về cam kết của Việt Nam trong bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên- Ảnh 2.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn tại lễ kỷ niệm – Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu, sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu một thập kỷ của sự công nhận toàn cầu về giá trị to lớn của kho báu thiên nhiên và văn hóa này mà còn là dịp để tôn vinh sự xuất sắc của Tràng An cả trong công tác bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Tràng An nổi lên như một tấm gương sáng về cảm hứng và sự đổi mới.

Nhờ cách tiếp cận đa bên và hợp tác sáng tạo, Tràng An đã trở thành một hình mẫu trong bối cảnh năng động về phát triển bền vững, một mô hình nơi các cộng đồng địa phương không chỉ đơn thuần là người hưởng lợi mà còn là nhân vật chính trong câu chuyện cân đối hài hòa giữa du lịch bền vững và bảo tồn di sản. Thành tựu này là kết quả của nỗ lực chung của tất cả chúng ta trong việc khai phóng sức mạnh đột phá của di sản để làm phong phú thêm cuộc sống của cả thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

Bà Simona – Mirela Miculescu mong rằng giai đoạn 10 năm tiếp theo trong chương sử của Tràng An sẽ tiếp tục được viết nên bằng hoạt động hợp tác, bảo tồn và một tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Theo TTXVN

https://baochinhphu.vn/trang-an-la-bieu-tuong-ve-cam-ket-cua-viet-nam-trong-bao-ve-di-san-van-hoa-tu-nhien-102240426231925798.htm