“Người mang thương nhớ về cuối chân trời” chính thức khai máy

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Hoàng Mập chính thức làm lễ khai máy cho...