Giải pháp nào phòng cháy chữa cháy cho nhà trong ngõ nhỏ?