Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị sáng ngày 20/5, về công tác nhân sự, từ 16h30 ngày thứ Ba, ngày 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Đến thứ Tư, ngày 22/5, trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có). Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả kiểm phiếu, phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp với các nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

 

Diên Hồng
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/tan-chu-tich-nuoc-se-tuyen-the-nham-chuc-vao-sang-ngay-22-5-158137.html