Công nghệ mới thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ngành Bảo hiểm và tài chính

Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Radica (Hong Kong), Bluecom và...