Sáng nay, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Sáng nay 22-5, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Sáng nay, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức- Ảnh 1.Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Vào cuối giờ chiều 21-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Các đại biểu đã thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo Chương trình Kỳ họp, vào đầu giờ làm việc buổi sáng nay 22-5, Quốc hội họp riêng về nhân sự, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước tuyên thệ và sau đó Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức.

Sau khi Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có).

Người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu (nếu có). Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Văn Duẩn – Huy Thanh

https://nld.com.vn/sang-nay-chu-tich-nuoc-tuyen-the-nham-chuc-196240521220420611.htm