Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực

Ngày 14/6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều 13/6, căn cứ các thông tin phản ảnh về sự không bình thường của kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2, Thường trực Hội đồng thi đã thực hiện rà soát toàn diện các quá trình từ chấm thi đến công bố kết quả tới thí sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024.
Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024.

Theo đó, kết quả rà soát cho thấy, quá trình chấm thi đã được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, an toàn bảo mật ở từng giai đoạn, từ quét ảnh bài thi, xử lý ảnh bài thi để xác định điểm thô, quy đổi điểm bằng phần mềm chuyên dụng, rà soát, báo cáo hội đồng trước khi công bố.

Công tác lưu trữ dữ liệu ảnh bài thi, điểm thô, kết quả thi được thực hiện nghiêm, sẵn sàng cho công tác phúc khảo, kiểm tra.

Lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình tải kết quả thi lên hệ thống để công bố tới thí sinh. Do sự thiếu đồng bộ về thời gian giữa hai lần tải kết quả thi lên hệ thống (lần thứ nhất tải kết quả của tất cả các bài thi chưa cập nhật các trường hợp bất thường, lần thứ hai tải kết quả những bài thi được xử lý bất thường) nên trong khoảng thời gian từ chiều 10/6 đến chiều 12/6 có một số thí sinh nhận được kết quả thi không đầy đủ. Hiện tại, kết quả trên hệ thống là kết quả chính xác và đầy đủ cho tất cả các bài thi.

Sự cố kỹ thuật đáng tiếc này, tuy không ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh nhưng đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của thí sinh, cũng như gây khó khăn cho quá trình thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để đăng ký xét tuyển.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực ảnh 2

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi để thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài thời gian đăng ký chấm phúc khảo đến hết thứ hai (ngày 17/6).

Điểm phúc khảo sẽ được công bố trước ngày 20/6. Thời gian đăng ký xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực cũng được kéo dài từ ngày 15 đến hết ngày 21/6.