Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

.
Bà Trương Thị Mai .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 16/5, Tổng thư ký Quốc hội đã có thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai.

Thông cáo nêu rõ, chiều 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Theo đó căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ tờ trình của Ban công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày13/5/2024 của bà Trương Thị mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai.

Trước đó, cùng ngày 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 

Nguyễn Lê

https://baodautu.vn/cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-quoc-hoi-doi-voi-ba-truong-thi-mai-d215338.html