Châu Âu muốn xây dựng lá chắn phòng không chung giống Vòm Sắt

 

Phạm Giang (Theo Business Insider, Kyiv Post, RT)

https://vnexpress.net/chau-au-muon-xay-dung-la-chan-phong-khong-chung-giong-vom-sat-4749706.html