Bộ Giáo dục hỏa tốc yêu cầu báo cáo việc Thượng tọa Thích Chân Quang làm tiến sĩ trong 2 năm

Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang).

Theo văn bản này, Bộ GD&ĐT cho biết hiện nay, có nhiều thông tin trái chiều về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ đối với ông Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang) tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Để có thông tin đầy đủ, Bộ GD&ĐT đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ (bao gồm cả việc nộp hồ sơ, phản biện, bảo vệ luận án…) và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt.

Bộ Giáo dục hỏa tốc yêu cầu báo cáo việc Thượng tọa Thích Chân Quang làm tiến sĩ trong 2 năm ảnh 1

Báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT trong ngày 26/6 để tổng hợp.

Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã có thông tin chính thức rà soát quá trình đào tạo đối với ông Vương Tấn Việt.

Theo đó, ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ ngành tiếng Anh (nay là Trường ĐH Hà Nội) năm 2001; tốt nghiệp ngành Luật (văn bằng 2 – hệ vừa làm vừa học) tại Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2019.

Năm 2017, học viên Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa I, trình độ ĐH Luật, hình thức vừa làm vừa học của trường mở tại Trường CĐ Bách Việt (TPHCM). Tháng 1/2019, ông Việt được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành Luật, xếp loại giỏi.

Ngày 26/11/2019, ông Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B (niên khóa 2019 -2023) và tháng 12/2019 ông được công nhận nghiên cứu sinh ngành Luật hiến pháp – hành chính. Tháng 12/2021, ông Việt bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp trường và ngày 17/3/2021, ông được Trường ĐH Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ.

Theo lí giải của Trường ĐH Luật Hà Nội, Luật Giáo dục 2018 và các văn bản quy định hiện hành cho phép sinh viên tốt nghiệp ĐH loại giỏi được học thẳng lên tiến sĩ, không cần tốt nghiệp thạc sĩ. Ông Việt còn có 1 bài báo khoa học in trong kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017 và có năng lực ngoại ngữ (cử nhân tiếng Anh) nên có đủ điều kiện làm nghiên cứu sinh.

Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, ông Việt đã hoàn thành bổ sung các học phần của chương trình thạc sĩ và tiến sĩ theo quy định. Ông Việt cũng có 2 báo cáo khoa học bằng tiếng nước ngoài trong kỉ yếu hội thảo quốc tế có phản biện. Tháng 10/2021, ông Việt có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo và đầu tháng 12/2021 ông Việt bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường.

Trường ĐH Luật Hà Nội khẳng định tổng thời gian đào tạo của học viên Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh đến khi có quyết định công nhận học vị tiến sĩ là 2 năm 3 tháng là đáp ứng và tuân thủ quy chế của Bộ GD&ĐT và quyết định của trường.

https://tienphong.vn/bo-giao-duc-hoa-toc-yeu-cau-bao-cao-viec-thuong-toa-thich-chan-quang-lam-tien-si-trong-2-nam-post1649340.tpo