Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 11/6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao Quyết định của Bộ Chính trị cho Thượng tướng Lương Tam Quang. (Ảnh KHỔNG HÀ)
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao Quyết định của Bộ Chính trị cho Thượng tướng Lương Tam Quang. (Ảnh KHỔNG HÀ)

Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường chúc mừng đồng chí Lương Tam Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí Lương Tam Quang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, hơn 26 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác, được giao nhiều trọng trách quan trọng của ngành công an. Dù ở cương vị nào, được giao nhiệm vụ gì, đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước bối cảnh, tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày càng nặng nề, phức tạp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn chiến lược và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sắc sảo, nhạy bén, quyết đoán, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an tiếp tục vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, vai trò của cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương theo Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, tin cậy, giao nhiệm vụ của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lương Tam Quang bày tỏ, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương không chỉ là vinh dự của cá nhân mà cao hơn là sự khẳng định, ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất, luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng đối với Đảng ủy Công an Trung ương. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ thực hiện những chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

https://nhandan.vn/bo-chinh-tri-chi-dinh-bi-thu-dang-uy-cong-an-trung-uong-post813896.html