Phim Đóa Hoa Mong Manh ra mắt khán giả TP.HCM

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ...