NTK Givan Trần cùng học trò trong BST “Màu Mùa Hè”

Bộ sưu tập (BST) “Màu Mùa Hè” của nhà thiết kế (NTK) Givan Trần đã...