“Mễ Cốc Phiêu Lưu Ký” – Việt Hương đầu tư hơn 1 tỷ cho vở diễn đầu tay

“Mễ Cốc Phiêu Lưu Ký” là vở kịch đầu tiên nghệ sĩ Việt Hương đích...