K-Med Expo 2024 thu hút hàng ngàn khách tham quan khi khai mạc,

Lễ khai mạc K-Med Expo 2024 diễn ra vào sáng ngày 13/06 mở ra nhiều...