https://facebook.com/youth.giumainetthanhxuan

thiệt hại 168 tỷ đồng

cuu-lanh-dao-agribank-mac-thi-buoi-gay-thiet-hai-168-ty-dong

Cựu lãnh đạo Agribank Mạc Thị Bưởi gây thiệt hại 168 tỷ đồng

Làm khống hồ sơ tài sản đảm bảo khoản vay, không thu hồi hết nợ vì chủ doanh nghiệp bỏ trốn, 9 cán bộ ngân hàng bị xử lý.