https://facebook.com/youth.giumainetthanhxuan

nhận xét trump 'bất tài'

gioi-chuc-anh-ung-ho-dai-su-nhan-xet-trump-bat-tai

Giới chức Anh ủng hộ đại sứ nhận xét Trump 'bất tài'

Các quan chức Anh cho rằng đại sứ Darroch đã làm đúng phận sự trong các báo cáo về Trump và khẳng định tự do là nền tảng của ngoại giao.