https://facebook.com/youth.giumainetthanhxuan

ngành công nghiệp săn bắt cá voi

nganh-cong-nghiep-san-bat-ca-voi-gay-tranh-cai-cua-nguoi-nhat

Ngành công nghiệp săn bắt cá voi gây tranh cãi của người Nhật

Nhật tìm cách cứu lấy ngành săn bắt cá voi thương mại khi người dân ngày càng thờ ơ với loại thịt này.